Saturday, 25th March 2017  

Vijayavani

ಸಿಹಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ಅಮೃತವಲ್ಲ!

ಯಾವತ್ತೋ ಓದಿದ ಕತೆಯಿದು. ಕಥಾನಾಯಕನ ಶಾಲಾಚೀಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದುದು ಇಂಕ್​ಪೆನ್. ಅದು ಸದಾ ಕಾರುವ ಶಾಯಿಪೆನ್ನು. ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಬೆರಳ...

ಕಾಡು-ನಾಡಿನ ಧರ್ಮಸಂಕಟವಾಗಿರುವ ಕಾಡಾಡಿಗಳು

ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರೈತರು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗೂ, ಪರಿಸರವಾದಿಯೊಬ್ಬ ಪರಿಗಣಿಸುವ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ....

Back To Top