20 January 2017 /

udyoga-mitra

namaste-bangalore

ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಉಪ್ಪಲೂರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ವಾದ-ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ‘ಯುಜಿ’. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ...

Back To Top