Saturday, 25th March 2017  

Vijayavani

ಸಮನ್ವಯ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ

ಭಾರತದ 18 ಮತ್ತು 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಹಾಸಂತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಲೋಕೈಕ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರು. ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವೈಚಾರಿಕ...

ಅಥಣಿ ಮುರುಘೕಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿಕಲ್ಯಾಣವು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಿದವರು ‘ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು’. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದವರು....

ವರದಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಲೋಕಕಾರುಣ್ಯ, ಜೀವದಯಾಪರತೆಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮಾನುಭವ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಹಾಳತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬದುಕಿದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದು. ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದಿನಿಂದ ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಗರದ ವರದಪುರ (ವದ್ದಳ್ಳಿ)ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರ...

ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಉಪ್ಪಲೂರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ವಾದ-ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ‘ಯುಜಿ’. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಚಿಂತಕ ‘ದೇಹ ಅಜರಾಮರ, ಆತ್ಮವಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ...

Back To Top